Zaštita tla od erozije

Erozija tla vodom, vjetrom i obradom može se smanjiti raznim mjerama zaštite tla. Obrada tla, prakse uzgoja biljaka, kao i praksa upravljanja zemljištem, izravno utječu na cjelokupni problem erozije tla i rješenja na poljoprivrednom gospodarstvu. Kada plodored ili promjena prakse obrade tla nisu dovoljne za kontrolu erozije, potrebni su kombinirani pristupi ili ekstremnije mjere, poput konturiranog oranja (oranje duž krivulje nagnutosti terena), sadnja u pruge ili terasiranje. U ozbiljnijim slučajevima gdje dolazi do koncentriranog otjecanja, potrebno je uključiti i strukturne kontrole kao dio cjelokupnog rješenja – travnate vodne putove, odvodne cijevi, bazene za kontrolu vode i sedimenata. Jedan od najboljih načina za sprečavanje erozije tla je povećanje vegetacije, sadnja usjeva koji pružaju potpuni zaštitni prekrivač tijekom većeg dijela godine (npr djetelina ili zimski pokrovni usjevi), ili razne biljke i drveće.

Pravovremena obrada tla znatno smanjuje opasnost od erozije. Poželjno je izbjeći duboku i učestalu obradu tla ili rad na tlu kad je visoka količina vlage u tlu. Za sprječavanje erozije u cijelom svijetu preporučuje se obrada i sjetva usjeva poprijeko na padinu gdje je to moguće.

Sjetva usjeva za zelenu gnojidbu daje odlične rezultate u očuvanju tla od erozije, napose u osjetljivim područjima, jer može smanjiti ispiranje nitrata. Strnište je bolje ostaviti neobrađeno nego obrađeno golo tlo, osim kukuruzišta.

Ako je erozija vodom čest i ozbiljan problem, potrebno je:

  • površinu držati što dulje pod biljnim pokrovom i tijekom zime,
  • zasijati površinu travom kao pufer područjem unutar polja na osjetljivim mjestima, osobito na padinama i na dnu doline,
  • promijeniti usjev koji se uzgaja ili uključiti travu u plodored,
  • stvoriti stabilni gornji sloj tla gnojivom ili dostupnim organskim materijalom,
  • izbjeći nepotrebno duboku i prekomjernu obradu,
  • saditi ogradu ili napraviti jarke da se spriječi odnošenje tla
Theme
Soil - Soil conservation
Subtopic
Soil Management Functionality
Image
Erozija tla vodom

Visitors

  • Total Visitors: 86144
  • Unique Visitors: 8183
  • Since: 04/23/2022 - 08:24

EU funded

Grant programme: Erasmus+ programme (KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training)

Project interval: 1 November 2021 / 31 October 2024
Project identifier: Erasmus+ 2021-1-HU01-KA220-VET-000034777

Facebook page: https://www.facebook.com/captivate.eu

Besides our own photos and open-access images, we also use Freepik sometimes, indicated in the picture title or label.

Project countries

Map