Agro-ökológiai program

Regional coverage
Hungary
Background, objective

Az agro-ökológiai alapprogram (AÖP) önkéntesen igénybe vehető támogatás, amely a kötelező előírások szintjét meghaladó, éghajlat- és környezetvédelmi célokat szolgáló mezőgazdasági gyakorlatok elvégzéséért egyösszegű, hektáralapú kifizetésben részesíti a gazdálkodókat.

Az AÖP célja, hogy a mezőgazdasági területek minél nagyobb részén, sok termelő bevonásával valósulhasson meg egy környezeti szempontból hatékony rendelkező támogatási program a talaj, a víz és a biológiai sokféleség védelme, valamint a klímaváltozás mérséklése érdekében.

A zöld támogatási hierarchiában az AÖP a feltételesség és vidékfejlesztési program környezeti elemei (pl. AKG, ÖKO) közé illeszkedik: nagy területre érvényesíthető, alapszintű, általánosan érvényes környezeti és éghajlat-védelmi célokat szolgáló, egyszerűen igénybe vehető eszköz.

Specification of Measure

Az AÖP évente megújítandó vállalás. A programhoz csatlakozó gazdálkodók az intézkedés céljait - az erdősített területek kivételével - a teljes gazdaságukra felvállalják: az ott megtalálható valamennyi földhasználati kategória (szántó, gyep, ültetvény) esetében legalább 2-2 pont értékű előírást kell választaniuk, és betartaniuk.

A mezőgazdasági termelőnek akkor nem kötelező gyakorlatot vállalnia az adott földhasználati kategóriára, ha tárgyévben a mezőgazdasági üzem

  • szántóterületeinek együttes nagysága nem éri el az 5 hektárt,
  • egyéb (nem Natura 2000 besorolású) gyepterületeinek együttes nagysága nem éri el az 5 hektárt,
  • ültetvény területeinek együttes nagysága nem éri el az 1 hektárt

Az idei évben a teljes Natura 2000 gyepterület is mentesülhet a kötelező gyakorlatoktól, mérethatártól függetlenül. Kifizetés ugyanakkor csak azokra a területekre jár, amelyekre a gazdálkodó előírást választott.

Main eligibility conditions
- a gazdálkodó a 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet alapján jogosult az alaptámogatásra;
- a gazdálkodó a mezőgazdasági üzem teljes területén elvégzett tevékenységekről gazdálkodási naplót vezet;
- valamennyi földhasználati kategóriára (a felsorolt kivételek figyelembe vételével) kategóriánként legalább 2-2, legfeljebb 4-4 pont értékű vállalásokat tesz;
- a gazdálkodó a megtett vállalásokat az előírás szerint legalább 2-2 pont értékben teljesíti
CAP Measures Taxonomy
Regulations annex
AÖP_kiadvany.pdf (10.24 MB)

Visitors

  • Total Visitors: 110891
  • Unique Visitors: 10985
  • Since: 04/23/2022 - 08:24

EU funded

Grant programme: Erasmus+ programme (KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training)

Project interval: 1 November 2021 / 31 October 2024
Project identifier: Erasmus+ 2021-1-HU01-KA220-VET-000034777

Facebook page: https://www.facebook.com/captivate.eu

Besides our own photos and open-access images, we also use Freepik sometimes, indicated in the picture title or label.

Project countries

Map