A biodiverzitás megőrzése, az EU biodiverzitás stratégiája

A biodiverzitás megőrzése napjaink egyik kiemelt feladata. De mit is jelent ez a kifejezés?

A biodiverzitás avagy biológiai sokféleség a Földi élet sokféleségét jelenti, ami magába foglalja a fajok sokféleségét, a fajon belüli genetikai változatosságot és az ökoszisztémák sokféleségét egyaránt. Az ökoszisztéma egy adott élőhely és az ott élő élőlények (társulás) komplex egysége, ahol az élő és élettelen környezeti tényezők folyamatosan hatnak egymásra és dinamikusan változnak.

A növénytermesztés és különösen a modern növénytermesztési gyakorlatok (pl. monokultúra, nem megfelelő talajművelés, a szerves gazdálkodás harmonikus tápanyagforgalma helyett műtrágyák alkalmazása, egyéb kemikáliák alkalmazása stb.) a biodiverzitás jelentős csökkenését eredményezi.

Magyarország területének több mint 50 %-a mezőgazdasági terület. A termesztésbe vont területek nagyságának növekedésével egyre kisebb területre szorul vissza a természetes élővilág. A természetes ökoszisztémákra jellemző, hogy benne a fajok, egyedek, hálózatszerű kapcsolatokban élnek, mely biztosítja a rendszer stabilitását. A biológiai sokféleség csökkenése, az adott ökoszisztéma sérülékenységét növeli.

A biodiverzitás lecsökkenése ellehetetleníti a mezőgazdasági termelést is. Hogy csak a legnyilvánvalóbb példákat említsük, a beporzó rovarok faj- és egyedszámának csökkenése veszélyezteti a terméskötődést, a talajban élő makro- és mikroszervezetek fajgazdagságának és fajösszetételének megváltozása, pedig közvetlenül csökkenti a talajtermékenységet.

 

Az EU biodiverzitás stratégiája azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra helyreálljon Európa biológiai sokfélesége.

 

A stratégia következő négy területen tűz ki célokat illetve vállal kötelezettségeket:

 1. A védett területek egybefüggő hálózata:
  • A védett területek nagysága érje el a 30 %-ot Európa területén
  • Ezek egyharmada legyen szigorúan a védett terület
  • ábra: Az EUI biodiverzitás stratégiája. Forrás: Európa Pont, 2020.06.01.

   A védett területek hatékony kezelése
 1. Uniós helyreállítási terv:
  • A természet helyreállítása és fenntartható kezelése, jogilag kötelező erejű célokkal
  • egy hatásvizsgálatot követően 2021-ben javaslat előterjesztése jogilag kötelező erejű uniós természet-helyreállítási célokra;
  • a leromlott állapotú, szénben gazdag ökoszisztémák helyreállítása;
  • annak a biztosítása, hogy az élőhelyek és a fajok tendenciáiban és védettségi helyzetében ne legyen romlás, és a jelenleg kedvezőtől eltérő védettségi helyzetű fajok és élőhelyek legalább 30 %-a elérje a kedvező védettségi helyzetet vagy legalább javuló tendenciát mutasson.
  • a beporzók állományának méreteinek növelése;
  • a kémiai növényvédő szerek használata és kockázata 50 %-kal, a legkockázatosabb növényvédő szerek használata pedig 50 %-kal csökkenjen;
  • a mezőgazdasági területek legalább 25 %-án ökológiai gazdálkodás
  • az agroökológiai gyakorlatok elterjedtebbé váljanak
  • a szennyezett talajú területek helyreállításában előrelépés
  • 3 milliárd új fa ültetése
  • legalább 25 000 km szabályozatlan folyóvíz helyreállítása;
  • az inváziós fajok által veszélyeztetett vörös listás fajok száma 50 %-kal csökkenjen
  • műtrágyahasználat legalább 20 %-kal csökkenjen
  • a legalább 20.000 lakosú európai városok 2021 végéig nagyszabású városzöldítési tervvel rendelkezzenek
  • a halászati és kitermelési tevékenységek érzékeny fajokra és élőhelyekre gyakorolt negatív hatásai jelentősen csökkenjenek
 2. Átalakító erejű változások előmozdítása:
  • A biodiverzitással kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítésének biztosítása
  • A biodiverzitással kapcsolatos ismeretek, kutatások, finanszírozás és befektetések erősítése
 3. A globális biológiai sokféleség helyreállításának támogatása:
  • Vezető szerep vállalása a globális biodiverzitásai keret létrehozásában
  • Külpolitikai eszközök alkalmazása a biodiverzitás védelme érdekében
  • Nemzetközi együttműködések megvalósítása

A biodiverzitás megőrzése mindannyiunk közös érdeke!

Felhasznált forrás:

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=celex%3A52020DC0380

 

Visitors

 • Total Visitors: 86144
 • Unique Visitors: 8183
 • Since: 04/23/2022 - 08:24

EU funded

Grant programme: Erasmus+ programme (KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training)

Project interval: 1 November 2021 / 31 October 2024
Project identifier: Erasmus+ 2021-1-HU01-KA220-VET-000034777

Facebook page: https://www.facebook.com/captivate.eu

Besides our own photos and open-access images, we also use Freepik sometimes, indicated in the picture title or label.

Project countries

Map