Primjena stajskog gnoja

Stajski gnoj predstavlja mješavinu životinjskih izmeta i biljnog materijala (stelja za životinje), a njegova kvaliteta ovisi o vrsti stoke, stelji i starosti gnojiva. Konjski i ovčji gnoj imaju više suhe tvari, više dušika, fosfora i kalija, stoga su prikladniji za teža i hladna tla, a goveđi i svinjski gnoj imaju više vode, hladniji su i kiseliji, pa se polako razgrađuju, zbog čega su prikladniji za pjeskovita tla. U ekološkoj proizvodnji na većim površinama zreli se stajski gnoj ugrađuje u tlo tijekom jesenske obrade tla. Nasuprot tome, u ekološkom se vrtu stajski gnoj ravnomjerno raspoređuje na površini vilama i dijelom se ugrađuje u gornji sjetveni sloj tla. Najveći dio stajskog gnojiva ostaje kao malč na površini tla (1-4 kg po m2). Gnojidba stajskim gnojem može se obaviti u redovima i u rupama. Ovo je racionalan način gnojidbe iako je raspodjela hranjivih sastojaka nejednaka. Učinak stajskog gnojiva traje nekoliko godina (do pet) tijekom kojih biljke mogu koristiti hranjive sastojke. Količina stajskog gnojiva ovisi o plodnosti tla, vrsti i uzgojnom modelu pa se tako lakša tla gnoje svake 2-3 godine, a teža svakih 4-6 godina, ovisno o plodoredu. Obično se koristi 3-4 kg/m2 gnojiva u skladu s plodoredom, a za tla bez humusa 5-8 kg/m2. Najveća dopuštena količina dušika ne smije premašiti 170 kg/ha u jednoj godini.

Sector
Crop production
Subtopic
Fertilisation And Nutrient Management
Image
Stajsko gnojivo
Regional coverage
EU
demo_site

Visitors

  • Total Visitors: 110891
  • Unique Visitors: 10985
  • Since: 04/23/2022 - 08:24

EU funded

Grant programme: Erasmus+ programme (KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training)

Project interval: 1 November 2021 / 31 October 2024
Project identifier: Erasmus+ 2021-1-HU01-KA220-VET-000034777

Facebook page: https://www.facebook.com/captivate.eu

Besides our own photos and open-access images, we also use Freepik sometimes, indicated in the picture title or label.

Project countries

Map